بیمه و بارنامه دولتی

بیمه و بارنامه دولتی

برای حمل و نقل بار بصورت درون شهری و یا برون شهری و در کل جابه جایی از هر نقطه به نقطه دیگر باید مجوزهای لازم جهت تردد دریافت شود. این مجوز با صدور بارنامه دولتی و بیمه‌نامه انجام می‌شود. بهتر است با ماهیت کلیت بیمه باربری آشنا شوید، بیمه نامه باربری ضمانتی است که فرد بیمه‌گر تعهد میدهد در قبال دریافت مبلغ مشخص شده و دریافتی حق بیمه از کارفرما یا همان بیمه‌گزار در صورتی که در زمان انجام خدمات متحمل خسارتی به بار شود تمامی هزینه ها را بصورت کامل پرداخت کند.

لازم بذکر است خدمات بیمه باربری در شرکت باربری ظریف بار با حداکثر هزینه و دقیقا مطابق با قانون تجارت لحاظ میگردد. این امتیاز آسودگی خاطر را برای کارفرما جهت سلامت رسیدن محموله به مقصد فراهم میکند.

بارنامه دولتی و تمبردار نیز سندی است که از سمت شرکت خدمات دهنده برای جابجایی بار به شهرستان صادر میشود و در آن اطلاعات ماشین حمل کننده و اطلاعات مربوط به بار بصورت کامل همراه با کدرهگیری قابل استعلام لحاظ شده است.

فرآیند دریافت و صدور بارنامه و بیمه نامه بصورت کامل توسط شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌شود.

در نظر داشته باشید کلیه مشخصات قید شده در بارنامه به استناد اطلاعاتی است که کارفرما و یا فرد گیرنده در اختیار باربری قرار میدهد. پس در اعلام آن دقت نظر کافی را داشته باشید.