حمل و نقل وسائل سنگین

حمل و نقل وسائل سنگین مانندپیانوو ...

اثاث کشی بخودی خود دارای استرس و نگرانی هست وقتی هم به وسایل سنگین خانه نگاهی می اندازیم تنها تصویری که در ذهن ما نقش میبندد تصویر خودمان در حال کلنجار رفتن برای بسته بندی وسایل است و اینکه این وسایل در حال برخورد به در و دیوار در زمان جابجایی و دیدن ضرر و خسارت هستند. اما پیشنهاد میکنم این تصاویر خاکستری را از ذهن خود پاک کنید ما تمامی بایدهای لازم برای این جابجایی را برای شما فراهم کرده ایم.

1- نیروی ماهر و آموزش دیده

2- کامیون، نسیان، وانت و وسایل مناسب حمل و نقل

3- کارتن و ابزار ضربه گیر به میزان کافی

تمامی وسایل باید در ابتدا بصورت حرفه ای و تخصصی بسته بندی میشوند و قبل از اقدام به جابجایی در صورت نداشتن آسانسور حمل بار تمامی جوانب و فاصله های طبقات بررسی خواهند شد و از همه مهمتر تعداد نفراتی که برای این جابجایی باید با هم همکاری کنند در هر طبقه از قبل هماهنگ میشود.

برای انتقال این اسباب سنگین به داخل ماشین حتما باید پوشش مناسبی برای قسمت کف بار و همچنین روی آن از قبل درنظر گرفته شود. تخلیه بار وسایل سنگین نیز به اندازه جمع آوری آن دارای اهمیت است که توسط تیم ظریف بار در صورت رضایت مشتری در مقصد چیده خواهد شد.