انجام 0 تا 100 جابجایی منزل

انجام 0 تا 100 جابجایی منزل

کار سختی هست ! بشما حق میدهیم مخصوصا اگر مجبور باشید حداقل سالی یکبار آن را انجام دهید. می‌دانیم که آنرا دوست ندارید چون طاقت فرسا است و اگر آنقدری که باید توجه نداشته باشید ضرر زیادی به لوازم شما وارد می‌شود لوازمی که گاهی برای شما علاوه بر ارزش‌های مادی ارزشهای معنوی نیز دارد. ولی ما برعکس شما عاشق کارمان هستیم چه برای شما چه برای دوستان شما برعکس بقیه قرار نیست شما را تنها بگذاریم. جمع آوری وسال ریز و دم دستی کار سخت تری از بسته بندی لوازم اصلی بزرگ خانه است با نهایت صبر و حوصله برای شما  اینکار را انجام میدهیم بصورتی که هیچ چیزی از قلم نخواهد افتاد. کل اثاث کشی را به باربری ظریف بار بسپارید ما با تخصصی که داریم همه چیز را بقدری برای جابجایی آماده میکنیم که در هزینه های احتمالی هم صرفه جویی شود. البته فراموش نکنید ما تخصص لازم و سرعت عمل را داریم اما بدون شک آخرین لحظه برای جمع آوری و بسته بندی وسایل زمان مناسبی نیست.

ما این اطمینان را بشما میدهیم که نگران هیچ چیزی در زمان حمل و نقل نخواهید بود و با بیشترین دقت نظر پس از تخلیه بار طبق سلیقه کارفرما در منزل جدید از کارتنها خارج و چیده میشوند.